Co je to certifikace - ASPO CZ

Hledat
Go to content

Main menu

Co je to certifikace

Certification

Certifikace je prováděna na základe mezinárodně uznávaných kritérií a požadavku obsažených v ČSN EN ISO 9001:2008 pro systémy řízení jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 pro systémy environmentálního managementu, OHSAS 18001:1999 pro systémy managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a dle dalších norem.

ČSN EN ISO 9001 V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování.  

ISO Normy, neboli systémy řízení vychází ze zkušeností s lidským chováním. Jasné stanovení povinností a pravomocí k samostatnému rozhodování a souvisejících odpovědností odstraňuje alibismus.

Systém řízení jakosti neboli ISO vychází z dlouholetých zkušeností s podnikáním a má přesně identifikovány činnosti, kde při práci hrozí nebezpečí, že se nesplní očekávání.

Podstata celého systému tkví v soustavě nástrojů, jejichž důsledným využíváním se nejen zabrání opakování problémů a zbytečným ztrátám, ale spustí se proces cíleného zefektivňování, snižování nákladů a zvyšování produktivity. Vaše firma se stane konkurenceschopnější na národní i mezinárodní úrovni.

První normy:
Již v roce 1987 Mezinárodní organizace pro normy ISO (International Organization for Standardization) poprvé zveřejnila sadu norem , které se nezabývaly technickými požadavky na výrobky a procesy, ale výhradně požadavky na systém. Původně šlo o pětici norem označovaných jako ISO 9000.  Ty byly následně v roce 1994 inovovány na normy ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 a ISO 9003:1994, které byly v roce 2000 v plném rozsahu nahrazeny jednotnou normou ISO 9001:2000. V roce 2008 došlo k revizi normy na aktuálně platnou ISO 9001:2008 resp. ČSN EN ISO 9001:2009.

V současné době se společnosti velmi snaží snížit rizika možného poškození nebo znevážení svých výrobků a služeb. Samozřejmě také s touto snahou se zvyšují rizika například poškození životního prostředí nebo vzniku pracovního úrazu. Proto, aby tyto rizika byly co nejnižší, je zapotřebí, aby ne jeden člověk ve společnosti, ale společnost celá měla představu o tom, proč je důležité snažit se těmto problémům zamezit.

Normy ISO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a další) se snaží firmám nabídnout co nejvíce prostředků, jak činnosti společnosti zefektivnit a zabránit případným neshodám. Z hlediska efektivnosti fungování firmy je samozřejmě lepší, řešit případné problémy dopředu. Až nastanou, je většinou pozdě.

Pokud jste už někdy slyšeli větu: Ano, naše firma je držitelem certifikátu ISO, ale nic nám tato norma nepřinesla, je to s největší pravděpodobností způsobeno špatně zavedeným systémem řízení jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti práce,… a ne normou ISO. 
Back to content | Back to main menu