Social tax benefits from employing handicapped people - ASPO CZ

Hledat
Go to content

Main menu

Social tax benefits from employing handicapped people

Plnění za OZZ (osoby zdravotně znevýhodněné).
Náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením.


Co je to náhradní plnění?
Na základě Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 je zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve 4% výši podílu na celkovém počtu zaměstnanců firmy.
Pokud firma nemá stanovený počet zaměstnaných zdravotně znevýhodněných osob, je povinna odvést státu za každého chybějícího zaměstnance 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy vyhlášené vyhláškou MPSV.

(Například za rok 2011 to bylo 23.726 Kč - odvod by tedy byl 59.315 Kč)


Svoji povinnost si firma může splnit rovněž tzv. „náhradním plněním“, tzn., že může odebrat výrobky nebo služby od organizace, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a může náhradní plnění poskytovat.


Proč platit odvody, když lze od nás výhodně odebírat služby?
V případě odebírání služby - tzv. " náhradní plnění" - si firma, která chce náhradní plnění využít, vydělí hodnotu odebraných a současně zaplacených služeb (bez DPH) sedminásobkem průměrné mzdy vyhlášené pro příslušné období.


Výsledkem je počet osob, které si může započítat v rámci "náhradního plnění".
Příklad:
odebrané a zaplacené služby 500.000 Kč
sedminásobek průměrné mzdy 166.082 Kč
výsledek (podíl) = 3,02 osob

Tabulka:
V následující tabulce uvádíme příklady pro jednotlivé celkové počty zaměstnanců, ze kterých vyplývá povinný podíl OZP (tedy kolik zaměstnat osob se zdravotním postižením), případně velikost nákupu na „náhradní plnění“, aby nebylo nutno zaplatit odvod státu.
Přesné hodnoty se vždy odvíjejí od aktuální průměrné mzdy, vyhlašované pro daný rok za první tři čtvrtletí. Z tohoto důvodu se částky vývojem průměrné mzdy mění

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

25

50

100

150

200

225

250

Povinný 4% podíl OZP

1

2

4

6

8

9

10

Odvod do státního rozpočtu (Kč/rok)

59 315

118 630

237 260

355 890

474 520

538 835

593 150

Náhradní plnění (Kč/rok)

166 082

332 164

664 328

996 492

1 328 656

1 494 738

* Hodnota nově stanoveného celkového limitu potvrzení náhradního plnění ze strany ZZP dle odst. 3 § 81 pro rok 2012 činí 854 136,- Kč za jednu zaměstnanou OZP (přepočtený stav) v roce 2011.


Změny v náhradním plnění 2012

Novela zákona o zaměstnanosti, účinná od 1.1.2012, přinesla významné změny v oblasti náhradního plnění, jehož objem dosud nebyl limitován. Změny se týkají převážně poskytovatelů, dotknou se však i odběratelů náhradního plnění.
Řádný poskytovatel náhradního plnění bude nyní ve své nabídce omezen výší limitu.
Tento nově zavedený limit je ve výši 36-ti násobku průměrné mzdy za 1-3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku – orientačně tedy ve výši cca 854 tisíc Kč. Pouze takovou částku může poskytovatel fakturovat v rámci náhradního plnění za každého svého zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.


Jaký dopad mají tyto změny na odběratele?
Je důležité upozornit, že daňové doklady vystavené od roku 2012 nebudou automaticky náhradním plněním, pokud nebude smluvně sjednán objem náhradního plnění.

Možnosti poskytovatele jsou výše uvedeným limitem v součtu za všechny zaměstnance pro všechny odběratele (na všechna IČ) omezené.

Nová úprava nutí poskytovatele již na začátku roku rozhodnout o tom, komu a za jakých podmínek náhradní plnění poskytne.

Kontaktujte proto co nejdříve naše obchodní oddělení a sjednejte si s námi objem vámi požadovaného náhradního plnění pro příslušné období.


Back to content | Back to main menu