Přejít na obsah

O nás

Naše společnost ASPO CZ je certifikovaná dle standardu ISO 9001:2008.
Naše politika jakosti uvádí:

Poskytujeme služby, které splňují nebo překračují očekávání našich zákazníků z hlediska času, nákladů a kvality. Měříme parametry našeho výkonu a jsme motivováni k neustálému zlepšování našich nabízených služeb ve prospěch našich zákazníků.

Pro splnění záměru naší politiky se ASPO CZ snaží vyniknout v následujících oblastech:

Partnerství:
Spolupracujeme se stálými a dlouhodobými zákazníky tak, aby se win-win prostředí a procento spokojenosti našich zákazníků blížilo k číslu 100.

Komunikace:
Dobrá komunikace zajišťuje úspěch, plány jsou pevně stanoveny, změny prováděny, jsou dodržovány instrukce a termíny jsou plněny. E-mail, fax, telefon a internetové stránky používáme ke komunikaci a zajištění potřeb našich zákazníků.

Vstřícnost:
On-line dodávky fungují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Reagujeme na mimořádné události a jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům to, co potřebují. Máme stanovenou dobu odezvy na servisní požadavky na dvě hodiny, pokud nařízení našich zákazníků nestanoví jinak.

Uvědomělost nákladů:
Jsme si vědomi toho, že náklady jsou hlavním faktorem při získávání a udržení zákazníků. Hledáme způsoby, jak zlepšit kontrolní procesy a snížit celkové náklady na projekt a to nejen pro sebe, ale i pro naše zákazníky.

Projektová struktura:
Spolupracujeme se zákazníky při definování konkrétních požadavků projektu. Tato podrobná spolupráce zajišťuje, že každý projekt je jasně chápán a definován ještě před samotným zahájením prací. Jsme schopni připravit pokyny a postupky (v případě nedoložení zákazníkem). Podrobnosti o každém projektu jsou potvrzeny písemně se zákazníkem k zabránění výskytu chyb a nedorozumění.

Kvalitní podpora:
Nabízíme kvalitní technickou podporu, která zahrnuje zpracování pracovních instrukcí, nápravná opatření - analýzu základních příčin, work flow hodnocení a statistické analýzy. Používáme metody, které nám pomáhají určit problematické oblasti, odstranit prodlevy, zvýšit zisky. To znamená úsporu společně i pro naše zákazníky.Návrat na obsah