Přejít na obsah

Historie

Historie firmy ASPO CZ s.r.o. 2002 - 2012


Rakovnicko několik let postrádalo chráněnou dílnu, která by dala šanci k návratu do zaměstnání více než čtyřem stovkám nezaměstnaných lidí se změněnou pracovní schopností v regionu. Počátkem roku 2002 se podařilo první chráněnou dílnu na okrese založit firmě Milena Círová - ASPO, jejímž základním cílem a posláním bylo umožnit pracovní příležitost a zařazení osob s různým typem zdravotního postižení, tedy těm, kteří právě kvůli zdravotnímu omezení obtížně shánějí zaměstnání a kteří by mnohdy kvůli svému handicapu neobstáli v tvrdé pracovní soutěži se zdravými spoluobčany. Tito pracovníci chráněné dílny vykonávají jednoduché ruční práce. Zapojení osob se zdravotním postižením má především sociální aspekt, ekonomický přínos je pochopitelně malý. Základem chráněné dílny byly zakázky, kdy si zákazník dodal materiál a stroje a pracovníci firmy ASPO realizovali jednotlivé zakázky. S rozvojem firmy a růstem počtu domácích zakázek byly postupně realizovány i zakázky pro zahraničí a to především díky vstupu ČR do EU v roce 2004.

Neustále se rostoucí klientela přinutila v roce 2006 majitelku k hledání nového, většího zázemí pro svoji firmu. Ve stejném roce přenechává vedení firmy svým synům. Ti společně transformují firmu na ASPO CZ s.r.o.. Zázemí nacházejí v prostorách na okraji královského města Rakovník v lokalitě Huřviny. Zde po rekonstrukci objektu vznikají nové výrobní a skladovací prostory, nákladní rampa, dvůr a prostorné kanceláře.

Postupem času se jim i tyto prostory stávají malé a pronajímají si prostory v areálu nemocnice Rakovník. Je zde vytvořeno příjemné pracovní prostředí pro občany
s OZP a TZP. Jsou zde velké skladovací prostory a nákladní rampa. V roce 2006 je ASPO CZ s.r.o. úspěšně certifikováno mezinárodní společností MOODY International Certification Ltd. na systém řízení jakosti ISO 9001:2000, který každoročně obhajuje (nyní ISO 9001:2008). Zároveň s transformací ASPA na s.r.o. začíná ASPO CZ s.r.o. sorting, rework, kontrolu komponentů, superkontrolu ve firmě VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o. Po následné superkontrole ASPO CZ s.r.o. putují tyto výrobky do celého světa.

Další prostory si pronajímá ASPO CZ s.r.o. ve firmě ELEKTRO EDISON CZ s.r.o., které jsou využity jako servisní středisko pro záruční a pozáruční opravy ručního nářadí, domácích spotřebičů, průtokových ohřívačů a ostatních elektrospotřebičů. (ETA, TATRAMAT, AEG, ELECTROLUX, BOSCH, NAREX, PROTOOL, MIRAVA, MORA, ISOLIT-BRAVO, UFESA…).

V roce 2008 přechází většina aktivit do rodinného objektu v areálu TOS, kde se postupně provádějí jednoduché ruční práce s různým zaměřením (sorting, rework, kontrola kvality, kalibrace, repasování, sekurizace, předmontáž, výroba, balení, značení, vstupní-výstupní kontrola, čištění boxů, dělení materiálu, stříhání apod…). V roce 2011 a 2012 dochází v těchto prostorách k rekonstrukci a následnému vylepšení používaných prostor zejména v logistice a skladování.

Od svého založení ASPO CZ s.r.o. stále používá základní, výrobní a obslužné programy vhodné i pro osoby se zdravotním postižením, kterých zaměstnává více než 60 %, čímž stále splňuje podmínky pro náhradní plnění.
Budoucnost těchto výrobních a obslužných programů je závislá na podpoře státu, která je pro jejich existenci nezbytná a rozhodující. Bohužel podpora státu pro osoby se zdravotním postižením se každoročně snižuje.


Návrat na obsah