Přejít na obsah

Přínosy certifikace

Certifikace

- značná minimalizace režijních nákladů
-
zvýšení prestiže firmy
- patrné zvýšení spokojenosti zákazníků
- splnění požadavku zákazníků
- značné snížení procesních nákladů
- lepší úspěšnost ve výběrových řízeních
- informační systém sladěný s procesy podniku
- zvýšení exportních šancí
- přesné plánování investic
- značná úspora nákladů a lepší nasazení zdrojů
- zavedení nepřetržitého procesu zlepšování
- nižší nasazení materiálu díky ochraně zdrojů
- zvýšení právní bezpečnosti
- vypovídající systém ukazatelů
- podstatně lepší interní komunikace
- důležitý přínos k zajištění pracovního místa
- zlepšená ochrana dat a informací
- zřetelné zvýšení hodnoty podniku
- zvýšení spokojenosti pracovníků
- masivní snížení reklamací a nákladů plynoucích ze závad
- účinné zlepšení image podniku
- zvýšená akceptace ze strany úřadů
- podstatné snížení průběžných dob realizace procesů

Návrat na obsah